Driekwart van mensen met beperking ervaart problemen met werk

6 december 2017

Nederland doet te weinig om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving, concludeert het College voor de Rechten van de Mens. Zij zouden vooral veel last ondervinden op het gebied van arbeid. Dat móét veranderen, en daarom maken wij ons sterk voor een betere arbeidsparticipatie van mensen die blind of slechtziend zijn.

Naast problemen met zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs ondervinden mensen met een beperking vooral problemen op het gebied van arbeid, concludeert het College voor de Rechten van de Mens in een vrijdag jl. verschenen rapport. Uit het rapport blijkt dat driekwart van de mensen met een beperking obstakels ervaart rondom de toegang tot werk. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap, dat ruim een jaar geleden is ingegaan. (bron: nu.nl).

Niet vanzelfsprekend

“Het is een probleem dat wij ook signaleren als het gaat om mensen met een visuele beperking,” reageert directeur Joeke van der Mei van Bartiméus Sonneheerdt. “Mensen die blind of slechtziend zijn, willen ook gewoon werken. Maar dat is nog steeds niet vanzelfsprekend. Ons team zet zich dagelijks in om dit te veranderen. Een mooi voorbeeld hiervan vind ik het project ‘Sprekende kwaliteiten’, waarmee we mbo-studenten met een visuele beperking willen helpen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.”

Kansen op de arbeidsmarkt vergroten

“Binnen dit project werken Bartiméus, het REA College en Stichting Accessibility samen aan een toegankelijke digitale versie van het Kwaliteitenspel. Dit persoonlijkheidsspel helpt om het antwoord te vinden op vragen als: Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten? Hoe zien anderen mij? Welke kwaliteiten wil ik ontwikkelen? Met een toegankelijke digitale versie kunnen mbo-studenten met een visuele beperking in een trainingssituatie gelijkwaardig, in een gelijk tempo en zonder belemmering het spel samen met anderen spelen. Daarnaast zijn de studenten niet meer afhankelijk van hun coach om keuzes te maken uit een serie kaarten. Met de digitale versie kunnen ze zelfstandig een sterkte-zwakte analyse en een kwaliteitenprofiel maken. Dit verbetert in belangrijke mate hun mogelijkheden om zich voor te bereiden op het vinden van werk.”

“Dankzij de steun van onze donateurs kunnen wij dit initiatief en nog heel veel andere projecten mogelijk maken. Samen zorgen we ervoor dat blinde en slechtziende mensen sterker in het leven staan.”

Meer informatie

Over het rapport
Het rapport is opgesteld naar aanleiding van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap, dat ruim een jaar geleden is ingegaan. Het werd vrijdag 1 december overhandigd aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Over het project ‘Sprekende kwaliteiten’
Met het project ‘Sprekende kwaliteiten’ hebben we de KF Hein Stimuleringsprijs gewonnen. Lees ook: KF Hein Stimuleringsprijs gewonnen, webbericht 16 november 2017.