Online Meldpunt Onbeperkt Stemmen open

13 maart 2018

Het College voor de Rechten van de Mens opent van 12 maart t/m 4 april het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking kunnen via mensenrechten.nl/stemmen laten weten of zij problemen ervaren bij het stemmen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Het College wil nagaan of de toegankelijkheid van de verkiezingen is verbeterd na de aanbevelingen van vorig jaar. Onderzoek van het College in 2017 liet zien dat vooral mensen met een visuele beperking en mensen met een verstandelijke beperking grote moeite hadden met het uitoefenen van hun stemrecht. Beide groepen ervoeren bijvoorbeeld problemen met het lezen en invullen van het stembiljet en het lezen van informatie over de verkiezingen, zoals verkiezingsprogramma’s. Daarnaast bleken nog niet alle stemlokalen en stemhokjes toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.

Verkiezingswebsites

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt juicht de inspanningen van het College om de toegankelijkheid van de verkiezingen te verbeteren van harte toe. Vorig jaar onderzochten wij samen met Stichting Accessibility de toegankelijkheid van verkiezingswebsites. Hieruit bleek dat de twee grootste online kieswijzers en een aantal websites van politieke partijen matig toegankelijk waren voor blinde en slechtziende mensen.
Lees ook: ‘Verkiezingswebsites matig toegankelijk’ (webbericht 9 maart 2017)

Meer informatie

Meer informatie over het online meldpunt is te vinden op de website van het College.