Ons werk

In Nederland zijn circa 350.000 mensen blind of slechtziend. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal in 2020 is opgelopen tot zo’n 380.000. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de vergrijzing, maar ook ziektes als diabetes waardoor veel jonge mensen worden getroffen.

Bartiméus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinde en slechtziende mensen. Wij geven mensen die blind of slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen, zamelt Bartiméus Sonneheerdt geld in voor innovatieve projecten én proberen wij mensen bewust te laten worden waar blinden en slechtzienden dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen.

Onze programmalijnen

Specifiek focussen wij in ons werk voor blinde en slechtziende mensen op de volgende programmalijnen:

 • Programmalijn 1, Digitale toegankelijkheid
 • Wij leven in een door informatietechnologie gedomineerde samenleving, maar websites, apps en interfaces zijn vaak niet toegankelijk gebouwd voor mensen met een visuele beperking.

 • Programmalijn 2, Beeld in Geluid (BIG)
 • Binnen deze programmalijn richten wij ons op het vergroten van de toegankelijkheid van de beeldsamenleving op de belangrijkste beeldterreinen (televisie, film, social media).

 • Programmalijn 3, Bewustwording
 • Lang niet iedereen weet wat er nodig is om mensen die blind of slechtziend zijn een goede kans op ‘gewoon meedoen’ te bieden.

 • Programmalijn 4, Mobiliteit in de openbare ruimte
 • Een werkelijk inclusieve samenleving biedt iedereen gelijke mogelijkheden om zich vrij te bewegen in de openbare ruimte.

 • Programmalijn 5, Empowerment
 • Bij empowerment gaat het om het versterken van het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de eigenwaarde van mensen met een visuele beperking.

 • Programmalijn 6, Werken en leren
 • Binnen deze programmalijn ondersteunen wij projecten die de positie van mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt verbeteren.

 • Programmalijn 7, Vrije tijd
 • Met dit programma willen wij de participatie van mensen met een visuele beperking vergroten door initiatieven te ondersteunen en te initiëren die vrijetijdslocaties en –activiteiten toegankelijk maken.

 • Programmalijn 8, Onderzoek en innovatie
 • Wij stimuleren de kennisontwikkeling en verkenning van nieuwe technologie en productontwikkeling die mensen met een visuele beperking in het dagelijks leven helpen.

Wij zijn volledig afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie.

Meer informatie

Kijk dan op de pagina ‘Over ons‘, lees de feiten en cijfers, of download ons jaarverslag.

 • Feiten en cijfers over blind en slechtziend zijn

  De vraag naar oogzorg zal tussen 2010 en 2020 in Nederland met 200-300% toenemen.

  Wereldwijd hebben 285 miljoen mensen een visuele beperking. 246 miljoen zijn slechtziend, 39 miljoen blind.

  In Nederland zijn 350.000 mensen blind of slechtziend.

  Het brailleschrift werd in 1829 ontwikkeld door de Fransman Louis Braille, zelf blind vanaf zijn derde.

  82% van de blinden is 50 jaar of ouder.