Met onze projecten geven we blinde en slechtziende mensen een mooier leven.

Wij zetten ons in om allerlei mooie projecten mogelijk te maken. Zoals projecten om het onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen te verbeteren. Want goed toegankelijk onderwijs is een belangrijke voorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Helpt u mee om een van onze projecten mogelijk te maken? Alvast bedankt.

Afbeelding van twee vrouwen. Blinde vrouw voelt aan een paprika.

Samen wandelen op het zintuigenpad

Buiten in beweging zijn is voor ieder mens goed, zo ook voor de bewoners van Bartiméus in Doorn. Maar omdat de bewoners doofblind zijn en een verstandelijke beperking hebben, kunnen ze niet zomaar van alles ondernemen. Op een zintuigenpad op de eigen locatie kunnen ze in een veilige omgeving met een begeleider wandelen in de buitenlucht en tegelijk van alles voelen, ruiken en proeven.

Benodigd bedrag: € 54.850,-

Bekijk project
Bewoonster Bartimeus ontmoet bezoeker

Onderzoek naar beter slapen

Ruim een kwart van de bewoners van Bartiméus heeft – vanwege hun visuele en verstandelijke beperking – niet door wanneer het nacht is. Hierdoor slapen ze slecht en zijn overdag moe, gespannen en prikkelbaar. Als we weten hoe we slaapproblemen kunnen wegnemen, kunnen we het leven van deze kwetsbare mensen een beetje prettiger maken.

Benodigd bedrag: € 136.215,-

Bekijk project

Onderzoek om uveitis bij kinderen beter te behandelen

In ons land lopen zo’n 5.000 kinderen het risico om voor de rest van hun leven blind te worden. Ze hebben last van uveitis, een inwendige oogontsteking die kan leiden tot onherstelbare schade aan het netvlies. Onderzoekers van het UMC Utrecht willen daarom een bloedtest ontwikkelen om snel te kunnen voorspellen welke behandeling het beste zal werken. Om zo in de toekomst deze gevaarlijke oogaandoening op tijd te kunnen stoppen.

Benodigd bedrag: € 25.000,-

Bekijk project
Leerling bij modellen van dieren

Meer leren via geluid

Kinderen met een visuele beperking leren vooral door te voelen. Daarom wordt er op de scholen van Bartiméus veel gewerkt met allerlei educatieve modellen. Door ook gebruik te maken van audiotechniek kan het onderwijs nog verder verrijkt worden.

Benodigd bedrag: € 21.800,-

Bekijk project
Wilco geeft de planten water

Tuin uitbreiden voor meer buitenplezier

De bewoners met een visuele en verstandelijke beperking bij Bartiméus in Zeist genieten enorm van hun tuin. Ze komen er tot rust of doen juist mee met activiteiten. Ook kunnen ze er de verschillende seizoenen en weertypen ervaren. Door de tuin aan te passen en te vergroten kan deze nog beter benut worden.

Benodigd bedrag: € 4.250,-

Bekijk project

Geluidenbal voor meer sportplezier

Een bal met geluid maakt het voor mensen met een visuele beperking een stuk makkelijker om ook een balspel te spelen. Inmiddels is er een prototype van een geluidenbal ontwikkeld en uitgeprobeerd. De gebruikers zijn zo enthousiast dat we de bal graag verder willen ontwikkelen.

Benodigd bedrag: € 9.900,-

Bekijk project
Meisje achter laptop met grootletter

Onderzoek naar toegankelijkheid digitale leermiddelen

Leerlingen in het reguliere onderwijs leren volop via digitale leermiddelen. Maar kinderen met een visuele beperking kunnen hier niets mee. Wij willen de digitale toegankelijkheid van 40 veelgebruikte leermiddelen toetsen, en de resultaten op de kaart zetten bij belangenorganisaties en de politiek.

Benodigd bedrag: € 37.650,-

Bekijk project
Cursist achter laptop

Onderzoek naar toegankelijkheid online dienstverlening zorg

Helaas zijn veel websites van zorgaanbieders niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking. Wij willen dit onderzoeken en de resultaten op de kaart zetten bij overheden, patiëntenverenigingen en zorginstellingen, om zo voor elkaar te krijgen dat digitale informatie in de zorgsector voor iedereen goed toegankelijk is.

Benodigd bedrag: € 62.400,-

Bekijk project
Client Bartimeus wordt voorgelezen door begeleidster.

Onderzoek naar nieuwe ontmoetingen

Bij goede zorg voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking hoort ook dat zij gelegenheid hebben om anderen te ontmoeten. Via praktijkonderzoek willen we duidelijk krijgen hoe we deze ontmoetingen nog beter kunnen faciliteren, en hoe we ze kunnen omzetten in duurzamere relaties.

Benodigd bedrag: € 34.7000,-

Bekijk project
Leerlingen Bartimeus in sociale situatie

Lespakket om kinderen met CVI te helpen

Kinderen met CVI hebben problemen met het verwerken van visuele informatie door de hersenen. Hierdoor kunnen deze kinderen moeite hebben met leren, het omgaan met leeftijdsgenootjes en het meedoen aan activiteiten. Met een digitaal lespakket willen we kinderen met CVI helpen om sterker in hun schoenen te staan.

Benodigd bedrag: € 64.000,-

Bekijk project