Met onze projecten geven we blinde en slechtziende mensen een mooier leven.

Wij zetten ons in om allerlei mooie projecten mogelijk te maken. Zoals projecten om het onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen te verbeteren. Want goed toegankelijk onderwijs is een belangrijke voorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Helpt u mee om een van onze projecten mogelijk te maken? Alvast bedankt.

Twee kinderen met elkaar in contact.

Onderzoek naar sociale relaties en ICT

Goede sociale relaties - we hebben ze allemaal nodig om ons emotioneel gezond te voelen. Maar voor mensen met een visuele (en verstandelijke) beperking is het vaak lastig om emoties bij anderen te herkennen, wat het contact met anderen bemoeilijkt. Hoe kunnen ICT-oplossingen helpen om sociale vaardigheden te verbeteren? Dat willen we graag onderzoeken.

Benodigd bedrag: € 44.500,-

Bekijk project
Arts doet oogonderzoek bij oudere man.

Zicht op verminderd Zicht bij ouderen

In ons land lijdt een grote groep ouderen aan onopgemerkte oogaandoeningen. Als deze aandoeningen onbehandeld blijven, kan dat ernstige gevolgen hebben. Samen met seniorenorganisatie KBO-PCOB trainen we vrijwilligers om te signaleren of een oudere problemen heeft met zien. Zo kan een oogaandoening in een vroeg stadium worden aangepakt en kan iemand de juiste hulpmiddelen krijgen. Daarmee kunnen meer ouderen blijven meedoen.

Benodigd bedrag: € 106.000,-

Bekijk project
Kapel buitenzijde, met het carillon ervoor

Renovatie Bartiméus kapel

De bewoners met een meervoudige beperking bij Bartiméus in Doorn hebben een grote wens: ze willen heel graag de mooie vieringen in hun dierbare kapel blijven bezoeken. Deze kapel is echter dringend aan renovatie toe.

Benodigd bedrag: € 178.000,-

Bekijk project