Wetenschappelijk onderzoek

Het aantal blinden en slechtzienden in ons land neemt toe. Van 350.000 mensen op dit moment, naar 380.000 mensen in 2020. Deze groeiende groep zal een steeds groter beroep doen op voorzieningen in de zorg, revalidatie, onderwijs en arbeid. De huidige zorg voor mensen met een visuele beperking is daarvoor niet toereikend. Wetenschappelijk onderzoek is hard nodig om mensen met een visuele beperking óók in de toekomst de juiste behandeling en begeleiding te kunnen bieden.

Bartiméus Sonneheerdt steunt wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op het vinden van oplossingen voor de problemen waar blinden en slechtzienden tegenaan lopen. Zodat zij de kans krijgen om zo gelijkwaardig mogelijk mee te doen in onze maatschappij. Uw gift is daarbij onmisbaar. Samen zorgen we ervoor dat mensen met een visuele beperking sterker in het leven staan. Help ook mee!

Kortlopende praktijkonderzoeken

Praktijkonderzoek 3D Printen voor voelbaar onderwijs

Vrouw houdt een 3d print van een hart in haar handenWelke mogelijkheden biedt het 3D printen van voelbare objecten voor het onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen? Dat willen we heel graag onderzoeken, om daarna een reeks voelbare, interactieve modellen te ontwikkelen. Zodat ook leerlingen met een visuele beperking voor hen goed toegankelijk onderwijs kunnen volgen. Help mee om dit mogelijk te maken!

Lees verder »

Praktijkonderzoek leren op afstand

Slechtziend meisje achter een groot beeldscherm.Met speciaal online lesmateriaal kunnen blinde en slechtziende leerlingen thuis op de computer hun schoolwerk maken. Met name voor leerlingen die ver weg van de Bartiméus-locaties wonen is dit heel handig. Bartiméus Onderwijs wil graag verschillende vormen van afstandsleren onderzoeken en testen, om vervolgens een lesprogramma op te zetten.

Lees verder »

Lopende wetenschappelijke onderzoeken

Onderzoek ondersteuning jongeren

AmandaJongeren tussen de 17 en 22 jaar met een visuele beperking willen net als hun goedziende leeftijdgenoten een opleiding volgen, een leuke baan vinden, activiteiten ondernemen met vrienden en een relatie aangaan. Sommige jongeren met een visuele beperking slagen hier uitstekend in. Anderen ondervinden nog moeilijkheden en hebben behoefte aan ondersteuning. Maar wat is dan nodig in de begeleiding? Dit onderzoeksproject gaat dat duidelijk maken.

Lees verder »

Onderzoek oorzaken kijkproblemen bij albinisme

Jongen met albinismeHoe kan het ene kind met albinisme grote problemen hebben met kijken, en het andere kind niet? Dat willen de specialisten van Bartiméus en het Leids Universitair Medisch Centrum graag nader onderzoeken, zodat ze de oogzorg aan deze kinderen verder kunnen verbeteren.

Lees verder »

  • Prijswinnend onderzoek

    Om de beste oogzorg te kunnen bieden is veel onderzoek naar oogziekten bij kinderen nodig. In 2013 heeft Bartiméus hiervoor de ODAS Prijs voor kinderoogheelkunde gekregen. De ODAS Stichting steunt onder meer wetenschappelijk onderzoek op gebied van visuele stoornissen bij kinderen. Een aantal onderzoeken is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt.