Onze missie en visie

Missie

De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt streeft er naar dat mensen met een visuele beperking (blind, slechtziend, meervoudig beperkt) zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen vormgeven. Bartiméus Sonneheerdt werkt aan meer begrip en bewustwording in de samenleving, waardoor op alle levensgebieden (wonen, werken, onderwijs en vrije tijd) sprake zal zijn van volledige participatie.

Visie

Bartiméus Sonneheerdt werft fondsen en maakt daarmee vervolgens projecten en programma’s mogelijk zodat blinden, slechtzienden en meervoudig beperkten als gelijkwaardige mensen worden gezien en alle mogelijkheden krijgen ten aanzien van alle facetten van het leven (wonen, werken, scholing, recreatie, zorg). Daarnaast richt Bartiméus Sonneheerdt zich op bewustwording van ziende mensen over de mogelijkheden om te leven met een visuele beperking, zodat barrières worden geslecht en mensen met een visuele beperking zo volwaardig mogelijk deelnemen in de samenleving. Bartiméus Sonneheerdt vindt het belangrijk dat iedereen actief betrokken wordt bij de doelstellingen van de organisatie en opereert daarbij als een open, ondernemende en transparante organisatie. Bartiméus Sonneheerdt werkt vanuit een christelijke mensvisie.