Privacybeleid

Inleiding

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen dan ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting op ons privacybeleid. Persoonsgegevens en andere data worden verwerkt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. De gegevensverwerkingen zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, leden en kopers verstrekte persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website(s) van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De melding is bij de Autoriteit Persoonsgegevens opgenomen onder meldingsnummer m1638841.

Vastlegging en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening, wanneer u doneert, een artikel bestelt, collectevrijwilliger wordt of anderszins contact hebt met Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, legt Vereniging Bartiméus Sonneheerdt gegevens vast. Vereniging Bartiméus Sonneheerdt gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren. Daarnaast worden gegevens van donateurs en vrijwilligers gebruikt om hen te informeren over nieuwe activiteiten van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. U hebt recht op inzage, correctie en het verwijderen van uw persoonsgegevens. Binnen vier weken wordt u schriftelijk medegedeeld of er persoonsgegevens worden verwerkt en of wij aan het verzoek tot wijziging kunnen voldoen. U mag van ons een begrijpelijk overzicht verwachten van de persoonsgegevens, een omschrijving van het doel van de verwerking, de gegevens waarop de bewerking betrekking heeft en de ontvangers van de gegevens of herkomst van de gegevens. Indien gewenst worden gewijzigde gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost. Een eventuele weigering tot wijziging zal worden uitgelegd.

Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers. Wij leggen deze gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Periodiek zullen wij u informeren over ontwikkelingen op het gebied van onze activiteiten. Daarnaast zullen wij u éénmalig telefonisch benaderen. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk afmelden bij onze donateursservice.

Indien u geen prijs stelt op informatie van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, kunt u een briefje onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, t.a.v. Donateursservice, Postbus 999, 3700 AZ Zeist of per e-mail: info@steunbartimeus.nl.

Klikgedrag en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.
Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Functionele cookies:

  • Cookie: Killed_the_cookie_monster
  • Doel: Via dit cookie kan VBS bijhouden of iemand het Cookie-statement geaccepteerd heeft.
  • Opslagperiode: 2 jaar

Google Analytics:

  • Cookie(s): __ga, __gat
  • Doel: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt VBS inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan VBS de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. VBS kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt.
  • Opslagperiode: 1 jaar

Beveiliging

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de websites van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Vereniging Bartiméus Sonneheerdt kan echter geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Wij hebben ook geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

Instelling aanpassen

Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen? U kunt de cookies uitzetten via uw browser. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, dan kunt u deze richten aan: Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, t.a.v. Donateursservice, Postbus 999, 3700 AZ Zeist, 030 69 35 050 of per e-mail: info@steunbartimeus.nl.

Wijziging van Privacy Statement

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Vereniging Bartiméus Sonneheerdt adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

april 2017