Privacybeleid

Inleiding

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen dan ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting op ons privacybeleid. Persoonsgegevens en andere data worden verwerkt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. De gegevensverwerkingen zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, leden en kopers verstrekte persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website(s) van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De melding is bij de Autoriteit Persoonsgegevens opgenomen onder meldingsnummer m1638841.

Vastlegging en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening, wanneer je doneert, een artikel bestelt, collectevrijwilliger wordt of anderszins contact hebt met Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, legt Vereniging Bartiméus Sonneheerdt gegevens vast Vereniging Bartiméus Sonneheerdt gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren. Daarnaast worden gegevens van donateurs en vrijwilligers gebruikt om hen te informeren over nieuwe activiteiten van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. De gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruikmaakt van onze website en/of, omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van u:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN
 • Informatie over uw machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • Adresgegevens
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • Telefoonnummer
 • Welke producten (kalenders, kaarten, etc.) of informatie u heeft aangevraagd
 • Informatie verkregen uit enquêtes
 • Uw donatiereden

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten;
 • Om uw donatie te verwerken, beheren en aan u te bevestigen;
 • Om uw bestelling/aanvraag voor een van onze of diensten te verwerken en u te informeren over het verloop ervan;
 • Om donateurs, actievoerders, vrijwilligers en andere belangstellenden te informeren over activiteiten, projecten of producten van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt;
 • Om u te informeren over donatiemogelijkheden aan Vereniging Bartiméus Sonneheerdt;
 • Om uw inschrijving als vrijwilliger of collectant te verwerken;
 • Om te registreren wie er heeft getekend voor een petitie;
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij kunnen aanbieden
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post (o.a. over campagnes en resultaten);
 • Om bij te houden wie we wel en niet mogen benaderen;=
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren, webstatistieken bij te houden en het delen via social media te faciliteren;
 • Om onze financiële administratie te beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • Om onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Recht op inzage, correctie, verwijderen en blokkeren

U hebt recht op inzage, correctie en het verwijderen van uw persoonsgegevens. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN) en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Indien u geen prijs stelt op informatie van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, kunt u een briefje onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, t.a.v. Donateursservice, Postbus 999, 3700 AZ Zeist of per e-mail: info@steunbartimeus.nl.

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klikgedrag en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.
Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Functionele cookies:

 • Cookie: Killed_the_cookie_monster
 • Doel: Via dit cookie kan Vereniging Bartiméus Sonneheerdt bijhouden of iemand het Cookie-statement geaccepteerd heeft.
 • Opslagperiode: 2 jaar

Google Analytics:

 • Cookie(s): __ga, __gat
 • Doel: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Vereniging Bartiméus Sonneheerdt inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Vereniging Bartiméus Sonneheerdt de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Vereniging Bartiméus Sonneheerdt kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt.
 • Opslagperiode: 1 jaar

Beveiliging

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Links

Op de websites van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Vereniging Bartiméus Sonneheerdt kan echter geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Wij hebben ook geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

Instelling aanpassen

Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen? U kunt de cookies uitzetten via uw browser. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen. Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies kunt u het volgende artikel raadplegen: Cookies beheren en verwijderen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, dan kunt u deze richten aan: Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, t.a.v. Donateursservice, Postbus 999, 3700 AZ Zeist, 030 69 35 050 of per e-mail: info@steunbartimeus.nl.

Wijziging van Privacy Statement

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Vereniging Bartiméus Sonneheerdt adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

juli 2017