Onderzoek naar beter slapen

Wat:

Praktijkonderzoek naar de beste aanpak om bewoners van Bartiméus beter te laten slapen.

Waarom:

Bij Bartiméus wonen zo’n 350 mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Ruim een kwart hiervan heeft problemen met slapen. Door hun beperking krijgen deze bewoners namelijk niet mee of het dag of nacht is. Hierdoor wordt hun slaapritme verstoord, wat overdag leidt tot prikkelbaarheid, hyperactiviteit, agressie, driftbuien en verstoring van biologische processen. Als we weten hoe we slaapproblemen kunnen wegnemen, kunnen we het leven van deze kwetsbare mensen een beetje prettiger maken.

Hoe:

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de slaap, en zo de slaap kunnen belemmeren of juist verbeteren. Het Slaapteam van Bartiméus wil in een uitgebreid praktijkonderzoek zoveel mogelijk slaapbelemmerende factoren in kaart brengen. Vervolgens wil het team kijken met welke interventies begeleiders de gevonden factoren kunnen beïnvloeden, zodat de kwaliteit van de nachtrust van de bewoners toeneemt. Voldoende activiteiten overdag zorgen bijvoorbeeld voor een diepere slaap. En door ’s avonds rust en ontspanning te creëren verloopt het in slaap vallen beter. Het doel is om tot een lijst van effectieve interventies gericht op het verbeteren van slaap te komen. Daarnaast wil het Slaapteam een methode ontwikkelen waarmee slaapproblemen bij bewoners in kaart kunnen worden gebracht en gemonitord. Uiteindelijk wil het team tot een plan van aanpak komen waarmee de ontwikkelde methodiek kan worden geïmplementeerd bij Bartiméus én andere organisaties, instellingen en mensen die thuis wonen.

Lees ook: Onderzoek naar slaapstoornissen, webbericht 31 oktober 2017

Geworven bedrag: € 135.215,-

Status: Het onderzoek loopt.

    Bewoonster Bartimeus ontmoet bezoeker
  • Delen:Deze pagina e-mailen naar iemandOver deze pagina een tweet sturenDeel deze pagina op LinkedInDeel deze pagina op Facebook